OPŠTE NAPOMENE UZ PROGRAM PUTOVANJA

Svaka promena programa putovanja od strane samog putnika u toku putovanja, a uz saglasnost predstavnika agencija ne predstavlja izmenu ugovorenog programa. Organizator putovanja zadržava pravo izmene programa putovanja (redosled pojedinih sadržaja u programu usled objektivnih okolnosti). Promena datuma putovanja, kao i promena smeštaja, tretira se kao otkaz putovanja. Troškovi promene već potvrđenih rezervacija (zamena putnika, način prevoza, mesto ulaska i sl.) iznose 500,00 RSD po rezervaciji. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. Svi putnici po prihvatanju programa obavezni su da se upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja, uslovima putnog zdravstvenog osiguranja i opštim uslovima putovanja turističke agencije organizatora. Smeštajni objekti u ovom programu su kategorisani od strane turističke asocijacije zemlje u kojoj se objekat nalazi. Za sve fakultativne izlete potreban je minimalan broj učesnika da bi se isti realizovali. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, kao i promene u cenama prevoznika, konzularnog predstavništva i osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Agencija organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenih ugovora o putovanju. Usled državnih ili verskih praznika, postoji mogućnost da neki od objekata ne rade - organizator nije odgovoran u tom smislu.

Obaveza je putnika da za putovanje obezbedi ispravan putni dokument i da se pridržava carinskih i drugih propisa. Organizator ne snosi odgovornost za neispravnost pasoša ili vize i nije odgovoran ukoliko pogranične ili imigracione službe ne odobre ulazak putnika u drugu zemlju. Putnik sam snosi troškove svog povratka u Srbiji, u slučaju gubitka putnog dokumenta, putnik sam snosi troškove svog boravka u mestu konzularnog predstavništva kao i troškove puta priključenja grupi ili povratku u Srbiju. Putnici koji nisu državljani Srbije, u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.

Preporuka je da se putnici sa novim crvenim pasošima sami informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, putno zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) na internet stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Ukoliko putnik ne poseduje potrebna dokumenta i finansijska sredstva, agencija Sani Trade & Tours doo neće snositi odgovornost zbog eventualnih dodatnih troškova putnika ili u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije.

Rok za prijavu putnika za putovanje je 7 dana pre polaska ili do popune mesta. Sastavni deo programa su Opšti uslovi putovanja agencije organizatora.

NAPOMENE ZA AUTOBUSKI PREVOZ

Raspored sedenja u autobusu vrši se po prijavi putnika za putovanje. Raspored sedenja pravi organizator putovanja. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu je dodeljeno. Naknadne izmene nisu dozvoljene. Biranje sedešta nije moguće ili je moguće uz doplatu u zavisnosti od konkretnog putovanja. Usputna stajanja radi odmora regulisana su uslovima na putu i mestima gde je stajanje moguće i dozvoljeno. Satnica programa je jasno definisana i ne trpi zadržavanja na granici radi obavljanja ličnih formalnosti putnika, poput TAX FREE regulative.

NAPOMENE ZA AVIO PREVOZ

Cena je radjena na bazi osnovne tarife avio prevoznika, ukoliko nema mesta na pomenutoj tarifi, moguće je putovati uz doplatu po ceni sledeće raspoložive tarife. Za program putovanja pod posebnim uslovima, a vezano za prodaju promotivnih tarifa avio karata kod avio kompanije, primenjuju se posebni uslovi otkazivanja, odnosno karta kupljena po promotivnoj tarifi ne može se zameniti niti refundirati, kao ni iznos aerodromski taksi. Rok za izdavanje karte je 24h od trenutka rezervacije! Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija. Vremena poletanja i sletanja aviona su data po lokalnim vremenima. Postoji mogućnost jutarnjih ili večernjih letova i da se u tom slučaju ne stigne na predviđeni obrok. To ne može biti predmet žalbe putnika, jer je činjenično stanje nastupilo usled objektivnih okolnosti na koje organizator putovanja nije mogao da utiče. Postoji mogućnost da se dobije hladni obrok ili lanč paket (zavisi da li smeštajni objekat ima tu mogućnost). OBAVEZNO 48 SATI PRE PUTOVANJA PROVERITI TAČNO VREME POLASKA.

VIZA

Ukoliko je za putovanje potrebno regulisati vizu za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da na vreme dostave potrebnu dokumentaciju organizatoru. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize (ukoliko posedujete plavi pasoš) i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima.