Plaćanje u gotovini

uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% , najkasnije 10 dana pre datuma započinjanja aranžmana.


Plaćanje platnim karticama

Dina, Visa, Master, Maestro.
uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60%, najkasnije 10 dana pre datuma započinjanja aranžmana.

Plaćanje čekovima

uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak od 60% odloženim plaćanjem do 15.12.2018 god. Uz deponovanje čekova prilikom rezervacije i sa datumima realizacije 1. ili 15. u mesecu.
Plaćanje kreditnim karticama

za korisnike Banca Intesa kreditnih kartica (Visa, Master, American Express)
uplata avansa od 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15.12.2018 (odnosi se na APARTMANSKI SMEŠTAJ u Grčkoj u organizaciji Sani Trade&Tours-a) uplata avansa od 40% prilikom rezervacije a ostatak na 6 mesečnih rata (odnosi se na HOTELSKI SMEŠTAJ u Grčkoj).

Plaćanje administrativna zabrana

akontacija 40% prilikom rezervacije, ostatak do 15.12.2018 godine, sa dospećem rate svakog 15. u mesecu. Organizator zadržava pravo da vrši selekciju pravnih lica,čija rešenja o administrativnoj zabrani prihvata. Iznos duga koji ide preko administrativne zabrane obračunava se po prodajnom kursu EUR Komercijalne.

Uslovi i način plaćanja: Cene prikazane u tabelama su izražene u EUR. Plaćanje se vrši isključivo u dinarskoj protivvrednosti, po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate. Prilikom svake uplate obračunava se ekvivalent u EUR, a ostatak duga ostaje izražen u EUR Uplaćeni iznos ne podleže promeni usled promena kursa EUR/RSD.

NAPOMENA: Gore navedeni Uslovi i način plaćanja važe za sve objavljene programe u organizaciji Sani Trade&Tours d.o.o., osim za programe gde su navedeni Posebni uslovi i način plaćanja.

PREUZMITE USLOVE PLAĆANJA